Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2015

just-invisible
19:09
Czuję się jak wybrakowany towar, jakbym zeszła z linii montażowej kompletnie schrzaniona
— Elizabeth Wurtzel "Kraina Prozaca"

May 30 2015

just-invisible
15:29
just-invisible
14:41
4739 9b2b 500
Reposted fromrol rol viaRecklessKid RecklessKid

May 26 2015

21:10

May 21 2015

just-invisible
20:02
just-invisible
17:43
3757 a72e 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viatuniktnic tuniktnic
just-invisible
17:42
4124 42ab 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
just-invisible
17:21
Nie wiem, gdzie jestem, rozumiesz? Jestem kompletnie zdezorientowana. mogę tylko mamrotać ,,boli'', mogę myśleć intensywnie słowami, których nie umiem powiedzieć, i mogę się bać, że zostanę odstawiona w kąt jak grabie przez kogoś, na kim mi bardzo zależy, oraz że ktoś będzie czegoś ode mnie chciał, a ja to zrobię źle. 
— M. Halber
Reposted fromzoo zoo viapersona-non-grata persona-non-grata

May 13 2015

just-invisible
21:00
Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka.
— "Ferdydurke", Witold Gombrowicz
Reposted frommyzone myzone vialip lip
20:46
just-invisible
20:46
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
just-invisible
20:15
Imagine smiling after a slap in the face. Then think of doing it twenty-four hours a day.
— Markus Zusak, The Book Thief
just-invisible
20:07
4248 9f82 500
Reposted bygrander grander
just-invisible
08:18
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave vialostindreams lostindreams
just-invisible
08:18
Wszystko mnie boli, gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie.
— Edward Stachura "Siekierezada albo Zima leśnych ludzi"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialostindreams lostindreams
just-invisible
08:17
0871 e651 500
Reposted fromPoranny Poranny vialostindreams lostindreams
just-invisible
08:16

Przyzwyczaili się. Popłakali a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja.

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromrichardth richardth vialostindreams lostindreams

May 12 2015

23:52
3059 d33e 500
just-invisible
23:41
0849 8cb6 500
just-invisible
23:38
0660 4d26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl