Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2015

just-invisible
23:37
0599 a276 500
Reposted byfrauvermeerveronica-oHoHocallayyynothing-new
just-invisible
23:37
0576 55af 500

May 11 2015

just-invisible
23:04

May 10 2015

just-invisible
17:51
just-invisible
17:51

“Poza tym chciałbym już zobaczyć twoją mordę. Ktoś kto nie boi się ośmieszenia napisałby: tęsknię”.

— z listu Ryszarda Lassoty do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromcasanovared casanovared viaSmerfMaruda SmerfMaruda
17:50
7882 e71d 500
Reposted fromdeviate deviate viainsanedreamer insanedreamer
just-invisible
17:50
3508 23ba
Reposted fromDoopamina Doopamina viainsanedreamer insanedreamer
just-invisible
17:49
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
just-invisible
17:49
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialip lip
just-invisible
10:49
8971 a059 500
Zulczykjakub3
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaMcHarvey McHarvey
10:46
just-invisible
10:38
8670 6520
"kurwa"
Reposted fromrol rol viasoeasy soeasy
10:32
Przestałem się buntować. To wspaniałe uczucie, wszystko wydaje się takie nieważne
— William Wharton “Ptasiek” (via drugsdelirium)

May 06 2015

just-invisible
16:36
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie

May 05 2015

just-invisible
16:23
I nie ma metafizyki w tę noc
Jest tylko tępy ból istnienia
Księżyc jak krążek starej płyty
Której od dawna nikt nie zmienia
— Adam Ziemianin
just-invisible
16:19
Gdybym mógł
Gdybym tak mógł
Wydrzeć sobie serce
I odrzucić serce
I być bez serca
Byłoby mi lepiej
Dużo lepiej
Byłoby najlepiej
Chociaż nie wiem nie wiem nie wiem
Smutno smutno smutno
Smutno smutno smutno
— Edward Stachura
just-invisible
16:13
Uratuj dzisiaj od nienawiści Moje serce moje oczy moje myśli
— Adam Ziemianin
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
just-invisible
16:08
3901 a61d
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie vianayantara nayantara
just-invisible
10:19
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
just-invisible
10:18
4976 e661 500
Pieniny Czorsztyńskie i Tatry..
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie vianayantara nayantara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl